වැඩට උනන්දුවක් නොදක්වන ලේකම්වරුන් අතිරේක ලේකම්වරුන් ඇතුළු ප්‍රධානින් වහාම ඉවතට!

අමාත්‍යාංශ වල සංවර්ධන කාර්යාලවලට උනන්දුවක් නොදක්වන හා සහායක් නොදක්වන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, අතිරේක ලේකම්වරුන්, ආයතන ප්‍රධානීන් හා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් වහාම ඉවත් කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනුම්දී ඇතැයි සති අග ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙම ප්‍රධානීන් වැඩි පිරිසක් සංචරණ සීමා හේතුව පෙන්වමින් නිවසේම රැඳී සිටින බවත් කිසිදු රාජකාරි කටයුත්තක් නොකරන නමුත් සියලු දීමනා නොඅඩුව ලබා ගන්නා බවටත් ඇමතිවරුන් ගණනාවක් කරන ලද පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් සලකා බලා ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

අදාල පත්වීම් කරනු ලැබුවේ තමන් විසින් වුවද රටේ හා අමාත්‍යාංශයේ දියුනුවට සංවර්ධනයට ක්‍රියා නොකරන සියලුම නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු තමන්ට ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇතැයිද වාර්තාවේ සඳහන්ය.

එම සියලු නිලධාරීන් කොතරම් සමීප හිතවතුන් වුවද ඔවුන් ඉවත් කර ඒ සඳහා වෙනත් සුදුසු අය කරනු ලබන බවද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment