ආරක්‍ෂක ලේකම්ට සහ හමුදාපතිට එරෙහිව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවටත් පැමිණිල්ලක්

ආරක්‍ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න සහ හමුදාපති ශවේන්‍ද්‍ර සිල්වාට එරෙහිව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව වෙත පැමිණිල්ලක් ගොනු වී ඇත.
 
 මේ පැමිණිල්ලේ දක්වා ඇත්තේ එක්සත් ජාතීන් විසින් විවිධ යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල කළ එම දෙදෙනා රජයේ ඉහළ ධුරවලට පත්කර ඇති බවය.
 
 මෙම පැමිණිල්ල ගොනුකර ඇත්තේ මෙරට රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන කීපයකි.
 
 යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල වූ හමුදා නිලධාරීන් 28 ක් ද රජයේ උසස් ධුරවලට පත්කර ඇති බවට එම පැමිණිල්ලේ වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ

Related posts

Leave a Comment