මන්ත්‍රීවරුන්ට වාහන ගෙන්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම අවලංගු කරයි – කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා තීරුබදු රහිත වාහන ආනයනය කිරීමට ගෙන තිබූ තීරණය අත්හිටුවමින් අදාළ ඇනවුම සම්පූර්ණයෙන්ම අවලංගු කළ බව රජයේ සම කැබිනට් ප්‍රකාශක,ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා පැවැසීය.

මෙය වාහන ආනයනය කිරීමට අවස්ථාවක් නොවන බව අගමැතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට 07 දා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ බවත් ඒ අනුව එම වාහන ආනයනය අත්හිටුවීමට රජය මේවන විට තීරණය කර තිබෙන බවත් ඒ මහතා කීය. මධ්‍යම පළාත් සභා ශ්‍රවානාගරයේදී පෙරේදා (12) පැවැති රැස්වීමකින් අනතුවරුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් ඇමැතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

වාහන ආනයනය කිරීම අවලංගු කිරීමට පසුගිය 07 දින තීරණය කිරීමෙන් පසු 08 හා 09 දිනවල අදාළ බැංකු සමඟ සාකච්ඡා කර ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලි එකඟතාවකට පැමිණි බවත් ඒ අනුව ඉදිරි වැඩකටයුතු සිදුවෙමින් පවතින බවත් ජනමාධ්‍ය ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts

Leave a Comment