මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති 284ක වැඩ ඇරබෙයි, වියදම කෝටි 69,250ක්

ජනමාධ්‍ය ඇමැති, ආචාර්ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කළේ කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය මධ්‍යයේ වුව ද රටේ සංවර්ධනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයෑමේ අපේක්ෂාවෙන් මහා පරිමාණයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 284ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් මේ වර්ෂය සඳහා රුපියල් කෝටි 69,250ක (බිලියන 692.5) මුදලක් වෙන් කර ඇති බවයි.

අමාත්‍යාංශ 41ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක මේ ව්‍යාපෘති අද වනවිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවද මේ වනවිට ඒවායින් සියයට 33ක පමණ සාධණීය ප්‍රගතියක් ළඟා කර ගැනීමට හැකිව තිබෙන බවද හෙතෙම කීවේය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙන අතර මේ වසරේ පළමු කාර්තුව අවසන් වනවිට විශාල ප්‍රගතියක් ලබාගැනීමට හැකිව තිබෙන බවත්ය.

පසුගිය කාලවල මේ යෝජනා ඉදිරිපත් කොට අයවැයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට වැඩපිළිවෙළ සකස් කර තිබෙන බව පෙන්වාදුන් ඒ මහතා කොවිඩ් තත්ත්වය මධ්‍යයේ වුවද මෙවැනි වැඩ කරන්න නොහැකි බවට ඇතැමුන් ප්‍රකාශ කළ ද මේ සියලු බාධක මැද රුපියල් බිලියන 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කොවිඩ් වෙනුවෙන් වියදම් කළ අවස්ථාවක හා ප්‍රධාන ආදායම් අහිමි තත්ත්වයක ජනතාව ඉදිරියේ තැබූ බොහෝ මහාපරිමාණ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ සාධාරණ ප්‍රගතියක් ළඟාකර ගන්න හැකියාව ලැබී තිබෙන බව පෙන්වා දුන්නේය.

ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රුපියල් බිලියනය ඉක්මවන මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 284ක් අමාත්‍යාංශ 41ක් යටතේ මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන බවද මේවා සඳහන් කරනවිට ඇතැමුන් සිනාසුණු බව ද සඳහන් කළ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයක්, සැමට ජලය වැඩසටහන, සිංහල අවුරුද්දට පෙර නිවාසවලට විදුලිය ලබාදීම ආදිය සම්බන්ධයෙන් සිනාසුණු නමුත් ඒවා සියයට 100ක් නොවුණත් ඉතාම සාධණීය තැනකට පැමිණ තිබෙන බවද සිහිපත් කළේය.

මේ මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් 2021 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 692.5ක මුදලක් වෙන්කර තිබෙන බවද ඒ අතුරින් ව්‍යාපෘති 53ක් සැමට පානීය ජලය, කිලෝ මීටර් 100,000 මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන වැනි රජයේ ප්‍රමුඛ සංවර්ධන ඉලක්ක වන බවද පෙන්වාදුන් ජනමාධ්‍ය ඇමැතිවරයා මේ වනවිට සියයට 33ක ප්‍රගතියක් ළඟා කරගෙන තිබෙන බවද පෙන්වා දුන්නේය.

Related posts

Leave a Comment