මෙරට ලක්ෂ 23කට අධික පිරිසකට කොවිඩ් එන්නත!

මෙරට 23 ලක්ෂයකට අධික පිරිසකට කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත ලබාදී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි. 

613,000 දහසකට අධික පිරිසකට එහි මාත්‍රා දෙකම ලබාදී තිබේ. කොවිෂිල්ඩ්, සයිනොෆාම් සහ ස්පුට්නික්-වී එන්නත් මෙරට කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන සදහා භාවිත කෙරේ. එන්නත් ආනයනය සදහා රජය වැයකර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 7600 කි.

Related posts

Leave a Comment