මහරගම අපේක්ෂා රෝහල සඳහා MRT (1.5T) ස්කෑන් යන්ත්‍රයක්!

මහරගම අපේක්ෂා රෝහල සඳහා MRT (1.5T) ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු බව වාර්තා වනවා. මේ අනුව එම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍යව තිබු MRT (1.5T) ස්කෑන් යන්ත්‍රයක අඩුව සම්පුර්ණ වනු ඇත.

අද පැවති කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී මේ බව නිවේදනය කෙරුණු අතර ජනාධිපති නිල ෆේස්බුක් පිටුවේද ඒ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් දක්වා තිබෙනවා.  

Related posts

Leave a Comment