ඊයේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ විස්තරය

ඊයේ(18) දින තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 767 ක් හඳුනාගෙන ඇති බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරනවා. ඒ අනුව අද දිනයේ හඳුනාගත් සමස්​ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2,327 ක්.

Related posts

Leave a Comment