අද පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද (21) පෙරවරු 9.00 ට කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සතිය සැලසුම් කිරීම සඳහා පක්ෂ නායකයින්ගේ එකඟතාව ලබාගැනීම, එහි අරමුණ බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු සඳහන් කළා. ඉදිරි සතියේදී පාර්ලිමේන්තුව දින දෙකක් පමණක් රැස්වීමට මේ වන විට සැලසුම් කර ඇතත්, ඒ පිළිබඳ පක්ෂ නායකයින්ගේ එකඟතාව ලබාගත යුතුව තිබෙනවා. ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ගැසට් කළ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දිවුරුම් දීම ද මෙම සතියේ දිනක සිදු වීමට නියමිතයි

Related posts

Leave a Comment