ගෑස් මිල කිසිසේත් වැඩි කරන්නේ නෑ!

ගෑස් මිල වැඩිකිරීමට මේ අවස්ථාවේ කිසිසේත්ම අවසර නොදීමට ගෑස් මිල සම්බන්ධව සොයාබැලීම සඳහා පත් කළ අමාත්‍ය අනුකමිටුව අද තීරණය කළ බව එම කමිටුවේ සාමාජික පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කියයි.

පවතින ගෑස් මිල හමුවේ සමාගම් මුහුණ දී සිටින ආර්ථික ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලෙස රජය මගින් ගෑස් ගෙන්වා සමාගම් දෙකටම ලබා දීමට තීරණය කළේ යැයි ද අමරවීර මහතා කීය.

එම කමිටුව මෙම තීරණ ගෙන ඇත්තේ ජනාධිපති ලේකම්කාර්යාලයේ දී එම කමිටු රැස්වූ අවස්ථාවේ දීය.

රුපියල් 750 කින් ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට ගෑස් සමාගම් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර ඒ පිළිබඳව සොයා බලා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල කමිටුව පත් කෙරුණු අතර එහි දී මෙම තිරණ ගෙන තිබේ.

එකී තීරණවලට ගෑස් සමාගම් දෙකම එකගතාව පළ කළේ යැයි ද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment