කෘඩියා ශාඛය පිළිබඳ අමාත්‍ය ප්‍රසන්නගේ ප්‍රකාශයට පරිසර සංවිධානවලින් විරෝධය

දැඩි කතාබහක් ඇති කළ කෘඩියා සෙලනිකා ශාක රට තුළ තවත් තිබීමට හැකි වුවත් ගම්පහ දාරළුව ප්‍රදේශයේ ඇති කෘඩියා සෙලනිකා ශාකය ලෝකයටම අතිශය වැදගත් බව පරිසර සංවිධාන පවසනවා. ඒ, සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මෙම ශාකය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයට ප්‍රතිචාර දක්වමින්.

ඉකුත් සති අන්තයේදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ කෘඩියා සෙලනිකා එක් ශාකයක් පමණක් මෙරට ඇති බවට නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කිරීම රටේ සංවර්ධනයට සිදුවූ බාධාවක් බවයි. කෘඩියා සෙලනිකා ශාක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයකින්ම හමුවන බව ද ඔහු එහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියා.

Related posts

Leave a Comment