ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සංඛ්‍යාව 52 ක්

ඊයේ (20) කොරෝනා ආසාදි​ත මරණ 52 ක් සිදුව ඇති බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා තහවුරු කරනවා. මිය ගිය අය අතරට වයස අවුරුදු 30 ට අඩු එක් පුද්ගලයෙක්, අවුරුදු 30 – 59 අතර පුද්ගලයින් 10 ක් සහ අවුරුදු 60 වැඩි පුද්ගලයින් 41 දෙනෙකු අයත්. ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සමස්ත සංඛ්‍යාව 2,633 ක් දක්වා ඉහළ යනවා.

නිල වාර්තාව පහතින්.

Related posts

Leave a Comment