ලොව වේගවත්ම ධාවකයින් ලැයිස්තුවට යුපුන් ඇතුළත් වෙයි

යුපුන් අබේකෝන් ලොව වේගවත්ම ධාවකයින් අතර 46 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ, ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළලෙ සදහා ජාත්‍යන්තර මලල ක්‍රීඩා සංගමය නිකුත් කළ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුවයි. මෙවර ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළලේ මීටර් සියය ධාවන ඉසව්වට එක්වීමට ක්‍රීඩකයින් 56 දෙනෙකුට අවස්ථාව හිමි වනවා. ඉන් ක්‍රීඩකයින් 52 දෙනෙකු තෝරා ගැනෙන්නේ පරිසාදන මට්ටම් අනුව සහ ලකුණු සටහනේ අනුපිළිවෙල අනුවයි.

මෙවර ඔලිම්පික් පරිසාදන මට්ටම වන තත්පර 10.05 සීමාව පසු කිරීමට සමත්ව ඇත්තේ ක්‍රීඩකයින් 39 දෙනෙකු පමණයි. යුපුන් අබේකෝන් මීටර් සියය ඉසව්වෙන් දක්වා ඇති දක්‍ෂතාව තත්පර 10.09 ක්.

Related posts

Leave a Comment