2021 අවසන් වන විට මාර්ග කිලෝමීටර් 25,000ක් සංවර්ධනය කරනවා!

2021 වසර අවසාන වන විට මාර්ග කිලෝමීටර් 25,000ක් සංවර්ධනය කර ජනතාව වෙත ලබා දීම තම අමාත්‍යාංශයේ ඉලක්කය බව ඇමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් 100,000ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ 2021 වසරේ දෙවන කාර්තුව වන විට මාර්ග 12,336ක මාර්ග කිලෝමීටර් 17,311.27ක ප්‍රමාණයක වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය. එමඟින් ගම් දනව්වල පවතින ගමනාගමනයට අපහසු කුඩා මාර්ග කාපට් කිරීම මෙන්ම ප්‍රධාන මාර්ග පද්ධතියේ ඇති මාර්ග ද සංවර්ධනය කොට අධිවේගී මාර්ගවලට තදබදයකින් තොරව ඇතුළු විය හැකි මාර්ග, ප්‍රධාන නගරවලට ළඟා වීමට ඇති විකල්ප මාර්ග මෙම කිලෝමීටර් 100,000 මාර්ග ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවර්ධනය කෙරෙන අතර එම සංවර්ධන කටයුතු පරිසරය රැකෙන පරිදි සිදු කරන බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එසේම සංවර්ධනය කරනු ලබන මාර්ග වැඩි ප්‍රතිලාභ හිමිවන අයුරින් සහ කල්පැවැත්ම කෙරෙහි වැඩි අවදධානය යොමු කරමින් තත්ත්ව පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයන්ට අනුව සංවර්ධනය කටයුතු සිදු කෙරෙන බවද පැවසූ අමාත්‍යවරයා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව යමින් 2024 වර්ෂය අවසන් වන විට රටපුරා විහිදී ඇති අබලන් ග්‍රාමීය මාර්ග හා විකල්ප මාර්ග කිලෝමීටර් 100,000ක් සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව කීය.

Related posts

Leave a Comment