තාක්‍ෂණික උද්‍යාන හතරක් ඉදිකරයි!

ශ්‍රී ලාංකීය තරුණ පරපුර ඩිජිටල් ලෝකයට ගෙනයෑමේ අරමුණින් ඩිජිටල් ව්‍යවසාය සහ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය තාක්‍ෂණික උද්‍යාන (ටෙක් පාක්) හතරක් ස්ථාපිත කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.

එහි පළමු පියවර ලෙස ගාල්ල, කොග්ගල ප්‍රදේශයේ ‘තාක්‍ෂණික උද්‍යාන’ ඉදිකිරීම සඳහා ඩිජිටල් ව්‍යවසාය සහ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතා නිල වශයෙන් පසුගියදා ආරම්භ කළේය.

කුරුණැගල, මහනුවර සහ නුවරඑළිය යන ප්‍රදේශවලත් සෙසු ‘තාක්‍ෂණික උද්‍යාන’ ඉදිකිරීමට නියමිත බවත් යාපනය සහ දකුණු පළාත කේන්ද්‍රකරමින් තොරතුරු තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථාන (අයි.ටී. පාක්) ඉදිකිරීමට සැළසුම් කර ඇති බවත් ඩිජිටල් ව්‍යවසාය රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

Related posts

Leave a Comment