තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තාගත ඉහළ ආදායමක්

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසන්නේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය දෙදින (21,22) තුළ ශ්‍රී ලංකා තැපැල් ඉතිහාසයේ මෙතෙක් වාර්තා කළ වැඩිම ආදායම උපයා ඇති බවයි. තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දිනක සාමාන්‍ය ආදායම ලෙස සැලකෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් මිලියන 150ක්.

නමුත්, ඊයේ (21) දිනයේදී වාර්තා වූ දෛනික ආදායම රුපියල් මිලියන 221ක්. එය, එතෙක් තැපැල් ඉතිහාසයේ දිනෙක වාර්තා කළ වැඩිම ආදායම් ඉපැයීම ලෙස සටහන් වුණා. නමුත්, එම වාර්තාව පැය 24ක් යන්නටත් පෙර බිඳ වැටුනේ, ඊයේ (22) දවස තුළ රුපියල් මිලියන 320ක වාර්තාගත මුදලක් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව රැස් කර ගැනීමත් සමඟයි.

පසුගිය මාසයකට අධික කාලයක් රට වසා තැබීම හේතුවෙන්, ගොඩ ගැසී තිබුණු විදුලි, ජල, දුරකථන බිල්පත් ආදියත් මුදල් ඇණවුම් වැනි අමතර සේවා තැපැල් කාර්යාල ඔස්සේ සිදු කර ගැනීමට විශාල ජනතාවක් පැමිණීම හේතුවෙන් මෙලෙස තැපැල් දෙපාර්තමේන්තු ආදායම ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment