අලුතින් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11 ක් හුදෙකලා කරයි

පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් මඩකළපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11ක් අද අලුයම 6 සිට හුදෙකළා කෙරෙන බව යුද හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව හුදෙකලා කරන ප්‍රදේශ පහතින්,

Related posts

Leave a Comment