තරුණයන් ලක්ෂයකට විදේශීය ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තීය පුහුණුව!

විදේශයන් හි පවත්නා විවිධ වෘත්තීන් 25ක ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි මෙරට තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයක්(100,000) ඉහළ වෘත්තීය නිපුණතාවන් සහිතව එම රැකියා සඳහා සූදානම් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනක් ඇරැඹේ.

කම්කරු අමාත්‍යාංශය සහ සංක්‍රමණය සඳහා වන අන්තර්ජාතික සංවිධානය (IOM) ඒකාබද්ධව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.

ඒ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඉකුත් (25) කම්කරු ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත් වුණි.

සංක්‍රමණය සඳහා වන ජත්‍යන්තර සංවිධානයේ (IOM) ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් ප්‍රධානී සරත් ධාෂ් මහතා ඇතුළු එම සංවිධානයේ නියෝජිත පිරිසක් සමඟ පැවති මෙම සාකච්ඡාවට කම්කරු අමාත්‍යාංශ ලේකම් මාපා පතිරණ, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.අරුමෛනාහම් ඇතුළු නිලධාරි පිරිසක් එක්වූහ.

Related posts

Leave a Comment