කාබනික පොහොර විප්ලවයට මහවැලියෙන් “ග්ලිරිසිඩියා පැළ මිලියන 05ක්”

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා හොඳම ශාක මාධ්‍ය වන ග්ලිටිසීඩියා හෙවත් වැට මාර ශාක පැළ මිලියන 05ක් මහවැලි කළාප තුල රෝපණය කිරිමේ වැඩසටහනක් මහවැලි රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඊට අවශ්‍යය නයිට්‍රිජන් නිපදවීමේ හැකියාව මෙම ග්ලිටිසීඩියා හෙවත් වැට මාර ශාකයට හැකියාව ඇති බැවින් ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි ඉල්ලුමට මුහුණ දීම සඳහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමට මහවැලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් උපදෙස් දුන් බවයි එම අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වසන්ත දුක්ගන්නාරාළ ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

” මහවැලි කළාප 10ක් රට පුරා තිබෙනවා. ඒ අනුව අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් අනුව ග්ලිටිසීඩියා හෙවත් වැට මාර ශාක පැළ මිලියන 05ක් රෝපණය කිරිම මේ වෙනකොටත් ආරම්භ කරලා අවසන්. මහ කන්නය අවසන් වෙනකොට සිටුවන පැළවල ප්‍රයෝජනය ලබන අප්‍රේල් මාසය වෙද්දී අපිට ලබා ගන්න පුලුවන්.

ඒ වගේම මේ ශාඛය ඉක්මණින් පැළ වෙන එකක්. මේකේ කොළ තමයි කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නේ. ගසේ දණ්ඩ විදුලිය නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න පුළුවන්” යැයි මහවැලි අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වසන්ත දුක්ගන්නාරාළ ප්‍රකාශ කර සිටියා.

Related posts

Leave a Comment