මහින්ද-දුමින්ද අරලියගහ මැදුරේ හමුවක්…

දුමින්ද සිල්වා මහතා සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග අරලියගහ මැදුරේ සිදු වූ හමුවක් පිළිබඳ ඡායාරූප පෙළක් දුමින්ද සිල්වා මහතා තම ෆේස්බුක් පිටුවේ පළ කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment