දිනක් තුළ වැඩිම කොවිඩ් එන්නත්කරණය ඊයේ!

මෙරට කෝරෝනා මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ දිනක් තුළ ලබාදුන් වැඩිම එන්නත් සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනයේ ලබාදී තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ ප්‍රකාශ කරයි

මේ අනුව ඊයේ දිනය තුළදී කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 384,763 ක් ලබාදීමට හැකිවී ඇත.

එහිදී සයිනොෆාම් එන්නත් පළමු මාත්‍රාව 338,572 ක් දෙවන මාත්‍රාව 35,410 ක් සහ ෆයිසර් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 7,416 ක් ලබාදීමට හැකි වී ඇත

ස්පුට්නික් වී එන්නතේ මාත්‍රා 3,365 ක් ද ඊයේ දිනය තුළදී ලබාදී තිබෙයි.

Related posts

Leave a Comment