ගුරු විරෝධතා ගැන ජනපති කී කතාව!

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට එරෙහිව උද්ඝෝෂණවල නිරත වන්නන් සිදු කළ යුත්තේ වර්තමානයට ගැළපෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් ඉදිරිපත් කිරීම මිස දේශපාලන අභිමතාර්ථ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම නොවන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, අද (ජූලි 15) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පුරවර විශ්වවිද්‍යාල වැඩසටහන සංකල්පයක් ලෙස හඳුන්වා දීමේ අවස්ථාවට එක් වූ අවස්ථාවේදී ය.

උපාධියක් ලබා ගන්නා බහුතරයක් රජයේ රැකියාවක් අපේක්ෂා කළ ද රජයක වගකීම විය යුත්තේ රැකියා සැපයීම නොව රැකියා නිර්මාණය කරන පුළුල් ආර්ථික පසුබිමක් සැකසීම බව ද ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ, පුරවර විශ්වවිද්‍යාල වැඩසටහනෙන් තමා අපේක්ෂා කරනුයේ, උපාධියක් ලබා ගැනීමෙන් පසු ආර්ථිකයට සෘජුව සම්බන්ධ විය හැකි හෝ ස්වයං රැකියාවක නිරත විය හැකි දැනුමක් සහිත පුද්ගලයෙකු නිර්මාණය කිරීම බවය.

සියයට සියයක් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල පවත්වාගෙන යාමට හැකියාවක් නොමැති බවත් එහෙත් ව්‍යාපාරික අරමුණින් පමණක් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල පවත්වාගෙන යාමට තමා ද විරුද්ධ බවත් ජනාධිපතිවරයා එහිදී සඳහන් කළේ ය. 

ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ, පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල උපයන ආදායම අධ්‍යාපන කටයුතුවල ප්‍රවර්ධනය සඳහා ම වෙන් කළ යුතු බවය.

Related posts

Leave a Comment