වාර්තා අලුත් කරමින් සුවය ලැබූ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන ඉහළට!

ඊයේ (19) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 5,172ක් සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. 

එය දිනක් තුළ සුවය ලැබු වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ද වේ. ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 261,848ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.19 දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 5,172ක් සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Related posts

Leave a Comment