“දැයක් නඟන සියක් නඟර” – සංවර්ධනය සඳහා තෝරාගත් රට වටේම නඟර 100 මෙන්න!

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි තෝරාගන්නා ලද නගර 100 ක් එකවර සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් රජය ආරම්භ කර තිබේ..
මේ යටතේ,

👉

 අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්කිරීම

👉

 අක්‍රමවත් පදික වේදිකා සකස් කිරීම / අලුත්වැඩියා කිරීම සහ අලුතින් ඉදිකිරීම

👉

 මාර්ග දෙපස කාණු පද්ධති සකස් කිරීම / අලුත්වැඩියා කිරීම හා අලුතින් ඉදිකිරීම

👉

 දැනට පවතින රථගාල් සංවර්ධනය කිරීම හා අලුතින් ඉදිකිරීම

👉

 අනවසර හා අක්‍රමවත්ව පවතින සියලු නාමපුවරු ක්‍රමවත් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම

👉

 රුක් රෝපණය කිරීම

👉

 පොදු මහජන ගොඩනැගිලි, තාප්ප යනාදිය නවීකරණය කිරීම

👉

 මාර්ග සහ දිශා පුවරු එකම ආකාරයට පවත්වා ගැනීම

👉

 කුණු කසල එකතු කරන ස්ථාන ඉදිකිරීම, ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

👉

 අවිධිමත් ලෙස තැන් තැන්වල පවත්නා තාවකාලික වෙළෙඳ කුටි ඉවත්කර සුදුසු ස්ථානවල සුදුසු ලෙස ඒවා නැවත සකස් කිරීම

👉

 පැති බැමි සහ ආරක්ෂක වැටවල් ඉදිකිරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව රජය පවසයි.
මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා එක නගරයකට රුපියල් මිලියන 20 ක් වන සේ නගර 100 සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000 ක් වෙන් කර තිබේ.
මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා ලංකාවේ තෝරාගත් නගර අතර පහත නගරද ඇතුලත්ය..

📌

 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 7ක් – කොටිකාවත්ත, හංවැල්ල, පාදුක්ක, ඇඹුල්ගම, කඩුවෙල, විද්‍යාල හංදිය සහ මොරටුව.

📌

 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 10යි – පෑලියගොඩ, ඒකල, ඇවරියවත්ත, මිනුවන්ගොඩ, හේනේගම, මීරිගම, දිවුලපිටිය, ගණේමුල්ල, පූගොඩ සහ අත්තනගල්ල.

📌

 කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 4 යි – හොරණ, නාගොඩ, දොඩංගොඩ සහ මීගහතැන්න

📌

 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 6 යි – වීරවිල, රන්න, චිත්‍රාගල, නෝනාගම, අගුණුකොළපැලැස්ස සහ ලුණුගම්වෙහෙර.

📌

 මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 6 යි – දෙයියන්දර, මොරවක, පිටබැද්දර, දෙණියාය, වැලිගම සහ කඹුරුපිටිය.

📌

 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 4 යි – කුමාරකන්ද, බෙන්තර අම්බලන්ගොඩ සහ හබරාදූව

📌

 රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 5 යි – කුරුවිට, අයගම, නිවිතිගල, ගොඩකවෙල සහ බලන්ගොඩ.

📌

 කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 4 යි – රඹුක්කන, ගලිගමුව, බුලත්කොහුපිටිය සහ මොරොන්තොට.

📌

 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 5 යි – දඹුල්ල මිරිස්ගෝනියා හන්දිය, ගලේවෙල, හෙට්ටිපොල , නාවුල සහ උකුවෙල.

📌

 කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 9 යි – කොබෙයිගනේ, අඹන්පොල, හිරිපිටිය, බිංගිරිය, අලව්ව, හෙට්ටිපොල, පන්නල, පොල්ගහවෙල සහ බමුණකොටුව.

📌

 පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 3 යි – හලාවත, තෝප්පුව සහ පාලවිය.

📌

 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 4 යි – තිරප්පනේ, එප්පාවල, කජුගොල්ලෑව සහ අනුරාධපුරය.

📌

 පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 4 යි – අරලගංවිල, මැදිරිගිරිය, වැලිකන්ද සහ ජයන්තිපුර.

📌

 කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 2 යි – කිලිනොච්චි සහ පූනරින්.

📌

 යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 2 යි – මුරුතනාමඩම් සහ වෙලනායි.

📌

 මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 01යි – මන්නාරම

📌

 වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් නගර 01යි – වව්නියාව

📌

 මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 01යි – වැලිඔය

Related posts

Leave a Comment