මිරිස් බීජ මෙරටම නිෂ්පාදනයට මිරිස් බීජ නිෂ්පාදන ගම්මානයක්

මෙරටට අවශ්‍ය මිරිස් බීජ නිෂ්පාදන කිරීමේ පළමු ව්‍යාපෘතිය නාවලපිටිය අලුත්ගම කෘෂි තාක්ෂණ බීජ ගම්මානය ඇතිකිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සඳහන් කළේය.

රටට අවශ්‍ය මිරිස් බීජ වලින් 50%ක් මෙම ගම්මානය තුළින් නිෂ්පාදනය කරයි. එහි වර්ග අඩි 1500යේ පොලි ටනල් 40ක් තුළ වර්ග අඩි 60000ක මේ වනවිට මිරිස් වගාකොට අද වන විට මෙහි මිරිස් බීජ නිෂ්පාදන කටයුතු ගොවීන් ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් පරිදි මෙරට නිෂ්පාදනය කළ හැකි සියලු දේ මෙරට තුළම නිෂ්පාදනය කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය මේ මහපොළොවේ යථාර්ථයක් කරමින් දිවයින පුරා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවති.

මෙරටට අවශ්‍ය වියළි මිරිස් 100%ක්ම දැනට ආනයනය කරන අතර එය නතර කිරීම මෙහි ඉලක්කය බව ද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි. ඒසේම මෙරටට අවශ්‍ය මිරිස් බීජ ද ආනයනය හා අනෙකුත් අහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනය වෙනුවෙන් රටේ මහා ධනස්කන්ධයක් විදේශයන්ට ගලා යෑම රජයේ අරමුණු බව ද අමාත්‍යරවයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.

Related posts

Leave a Comment