කාබනික පොහොර වගාවට මහවැලි සී කලාපයේ ගොවීන් සූදානමින්!

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව වස විසෙන් තොර කාබනික පොහොර වගාවක් වෙනුවෙන් මුළු රටම සූදානම් වෙමින් පවතියි

මේ අනුව යමින් මහවැලි සී කලාපයේ ගොවීන් ද දැඩි උනන්දුවෙන් තම ඉදිරි කන්නයට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව කදිරපුර ගොවි සංවිධානයේ සභාපති සරත් ගුණසිරි මහතා ප්‍රකාශ කරයි

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ මේ වන විට කදිරපුර ග්‍රාමයේ ගොවීන් 62 ක් පමණ තම ඉදිරි කන්නයේ වී වගාවට අවශ්‍ය කාබනික පොහාර නිෂ්පාදනය කර අවසන් බවයි

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම මෙන්ම පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර බෙදා හැරීම මගින් මහවැලි අධිකාරිය සහයෝගය ලබා දෙන බව ද ගොවි සංවිධාන සභාපති පැවැසුවේය

Related posts

Leave a Comment