18ට වැඩි සැවොම සැප්තැම්බර් අවසන් වනවිට එන්නත් කරන්න රජයෙන් සැලසුම්!

කොවිඩ් වසංගතයේ බලපෑම අවම කිරීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ සැප්තැම්බර් මස 30 වන දා වන විට වයස අවුරුදු 18ට වැඩි සියලුම පුද්ගලයන් එන්නත් කොට අවසන් කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව දළ වශයෙන් මෙරට ජනගහනයෙන් ලක්ෂ 156කට එන්නත් ලබාදීම රජයේ අරමුණ වී තිබෙන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන එන්නත් මාත්‍රා ප්‍රමාණය ලක්ෂ 31කි.

අගෝස්තු මස 09 වැනිදා වන විට විවිධ මූලාශ්‍ර ඔස්සේ ලැබී ඇති එන්නත් සංඛ්‍යාව 19,490,630ක් වන අතර වයස අවුරුදු 30ට වැඩි පිරිස් එන්නත්කරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ අගෝස්තු මස 09 වැනි දින වන විට පළමු මාත්‍රා 11,261,06ක්ද දෙවැනි මාත්‍රා 3,249,670ක් ද ලබා දී අවසන් කොට ඇත.වයස අවුරදු 18ට වැඩි පිරිස් සහ වයස අවුරුදු 12-18 කාණ්ඩයේ දරුවන් වෙත එන්නත් ලබාදීම සඳහා බෝවන රෝග පිළිබඳ ජාතික උපදේශන කමිටුවේ නිර්දේශ මත සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 90ක් සහ ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 140ක් මිලට ගැනීමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇත.

ඒ සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 157.5ක මුදලක් වෙන් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ්‍ය රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

Related posts

Leave a Comment