කම්කරු අමාත්‍යාංශය විදෙස් ගත ශ්‍රමිකයින් නිරෝධායනය සදහා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට යයි

කම්කරු අමාත්‍යාංශය, මෙරටට පැමිණෙන විදෙස් ශ්‍රමිකයින් නිරෝධායනය කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් ස්ථාන වෙන් කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙ. විෂය භාර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සදහන් කළේ විදේශ සේවා කාර්යාංශය හරහා ඊට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවයි. ඔවුන් සඳහා අවශ්‍ය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙන් කොට පහසුකම් සැලසීම රජයේ අරමුණ බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් තිස් දහසක් පමණ මේ වන විට නැවත දිවයිනට පැමිණ ඇති අතර, තවත් විසිදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පොරොත්තු ලේඛනයේ පසුවනවා.

Related posts

Leave a Comment