රටේ සෑම නිවෙසකටම ප්‍රතිශක්තිය නංවන ඔසු හා කැඳ දෙන ව්‍යාපෘතියක්!

කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කරමින් රටේ ජනතාව රෝගයෙන් මුදා ගැනීම සඳහා දිවයිනේ සමස්ත පවුල් සංඛ්‍යාව ආවරණය වන පරිදි ප්‍රතිශක්ති වර්ධන දේශීය ඔෟෂධ හා ඔෟෂධීය ප්‍රතිශක්ති වර්ධන කැඳ ලබාදීම සඳහා වූ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ උපදෙස් අනුව සෞඛ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මේ සඳහා වන වැඩපිළිවෙළ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කොට තිබේ.

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ සූත්‍ර කමිටුව මඟින් අනුමත ‘සුවධරණි’ ප්‍රතිශක්තිජනක වර්ධන පානය, ගුඩුව්‍යාදි (කෂාය), පාණ්ඩය සහ ඔෟෂධීය ප්‍රතිශක්ති වර්ධන කැඳ ඇසුරුම් දිවයිනේ සියලුම ගෘහ ඒකක වෙත ලබාදීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයාට යෝජනා කරයි.

මෙහි පළමු අදියරේදී නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ කාලය තුළ ආදායම් අහිමිවූ පවුල් ලක්‍ෂ 25 ඉලක්ක කරගෙන ඇති අතර දෙවැනි අදියර වශයෙන් දිවයිනේ ඉතිරි සියලුම පවුල් ලක්‍ෂ 35 වෙත මෙම ඔෟෂධ මංජුසාව ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

ශ්‍රී  ලංකා ආයුර්වේද ඔෟෂධ සංස්ථාව, පළාත් ආයුර්වේද නිෂ්පාදනාගාර සහ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති ඔෟෂධ නිෂ්පාදනාගාර ඇතුළු රාජ්‍ය අංශයේ දෛනික උපරිමතාව මත ග්‍රෑම් 50ක ඉහත සඳහන් ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධන ඔෟෂධ ඇසුරුම් 40,000ක් පමණ බෙදාහරිනු ලබයි. ආයුර්වේද අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන හා රෝහල් හා ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවාව යටතේ ඉලක්ක ගත ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබාදෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රායෝගික නොවන බැවින් පෞද්ගලික අංශය හා වෙළෙඳපොළ දෛනික ඉල්ලුම හරහා මෙම ඇසුරුම් බෙදාහැරීම වේගවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙම ඔෟෂධ මංජුසාවකට රුපියල් 1000ක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන අතර පළමු අදියරේදී පවුල් ඒකක ලක්‍ෂ 25 සඳහා රුපියල් මිලියන 2500ක්ද, දෙවැනි අදියරේ පවුල් ඒකක ලක්‍ෂ 35ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 3500ක්ද වැයවන බවට ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

උක්ත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල්  මිලියන 6000ක පිරිවැයක් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට ඇමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ.

Related posts

Leave a Comment