රට යළි ගොඩ ගන්න 2025 තෙක් ආයෝජන වැඩි කරයි!

කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් බිඳ වැටුණු ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය යළි ශක්තිමත්ව නඟාසිටුවීමට මේ වසරේ පටන් වසර 2025 දක්වා රජය සිදු කරන ආයෝජන වියදම් වැඩිකිරීමට තීරණය කොට ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට සෑම වසරකම රාජ්‍ය ආයෝජන වියදම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 06 දක්වා සාමාන්‍ය අගයක පවත්වාගෙන යෑමට මුදල් අමාත්‍යාංශය සූදානම් බවද ලේකම්වරයා කීය.

බිඳවැටුණු ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව ගොඩනැගීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග හා වැඩපිළිවෙළ කුමනාකාරයේ එකක් දැයි පැහැදිළි කරමින් ලේකම්වරයා මේ බව කියා සිටියේය.

කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් සිදු වූ දේශීය හා ගෝලීය අගයදාමයන්හි බිඳවැටීම් වළක්වා ගනිමින් රටේ නිෂ්පාදන හා වෙළෙඳ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කිරීමට තම අමාත්‍යාංශය මේ වනවිට පියවර ගණනාවක් ගෙන ඇතැයි ද එස්.ආර්. ආටිගල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අපේ රටේ නිෂ්පාදන පිටරටවල වෙළෙඳපොල දිනාගන්නා තැනට ප්‍රමිතියෙන් හා ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළට ගෙන ඒමට උදව් කරමින් ඒ සඳහා වන යටිතල පහසුකම් හා ආයෝජන පහසුකම් දියුණු කිරීම ගතවූ කාලයේ අමාත්‍යාංශය කළ විශාලම කාර්යභාරය බව ද ලේකම්වරයා කීය.

දේශීය මෙන්ම ගෝලීය අගය දාමයන්හි බිඳවැටීම් යළි ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමටත් එම අගයදාම අතර සම්බන්ධතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමටත් හැකිවන පරිදි කඩිනමින් වැඩිදියුණු කළයුතු යටිතල පහසුකම් සඳහා අවශ්‍ය ආයෝජන පහසුකම් සපයමින් පවත්නා ධාරිතාවයන් ප්‍රශස්තව භාවිතයට ගැනෙන පරිදි ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට යොමුගත කිරීම සඳහා ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් 2021 අයවැය මඟින් හඳුන්වා දී ඇත. පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන තවදුරටත් ධෛර්යවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ආශ්‍රිත ආයෝජන පිළිබඳ වූ දිගුකාලීන අවශ්‍යතාව සලකා බලමින් ග්‍රාමීය මාර්ග පානීය ජලය, කෘෂිකර්මාන්තය, සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපනය සහ ඊ – රාජ්‍ය ආදී ක්ෂේත්‍රවල මූලික මානව අවශ්‍යතා සපුරාලීම සහ සම්බන්ධතාව සහ ඩිජිටල්කරණය සඳහා 2020 වසර සඳහා රු. බිලියන 1,070ක් එනම් ද. දේ. නි.යෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 6.5 ක ප්‍රාග්ධන අයවැය ලෙස වෙන්කර ඇත. ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් කිරීමටත්, පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන දිරිගැන්වීමත් සඳහා 2021 – 2025 කාලය තුළ රාජ්‍ය ආයෝජන වාර්ෂිකව ද.දේ.නි. යෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 6.0 ක සාමාන්‍ය අගයක පවත්වාගෙන යනු ඇත.

Related posts

Leave a Comment