ඉස්ලාම් නීතියට පටහැනි බව කියමින් රැවුල් කැපීම තහනම් කරයි!

තලිබාන් සංවිධානය ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ හෙල්මන්ඩ් පළාතේ වැසියන්ට රැවුල් කැපීම තහනම් කර තිබේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ, රැවුල් කැපීම ඉස්ලාම් නීතියට පටහැනි දෙයක් බැවින් ඔවුන් එම තීරණය ගෙන ඇති බවය.

මෙම නීතියට පටහැනිව ක්‍රියා කරන යම් පුද්ගලයෙකු වේ නම් ඔවුන්ට දඬුවම් ලැබෙන බව තලිබාන් ආගමික පොලිසිය පවසා ඇත.

ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ කාබුල් නගරයේ කරණවෑමියන් පවසන්නේ, එම ප්‍රදේශයේ ද මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට නියෝග ලැබී ඇති බවය.

දකුණු හෙල්මන්ඩ් පළාතේ ඇතැම් ස්ථානවල මෙම දැනුම් දීම සිදු කර ඇති අතර තලිබාන් බලධාරීන් කරණවැමියන්ට රැවුල් කැපීමේදී ෂරියා නීතිය අනුගමනය කරන ලෙස අවවා ද කර ඇතැයි විදේස මාධ්‍ය වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment