ලොව විශාලතම බහලුම් නෞකාව හෙට කොළඹට!

ලොව විශාලතම බහලුම් නෞකාව වන EVER ACE නෞකාව හෙට (ඔක්. 5) කොළඹ වරායට පැමිණීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහන් කළේ, කොළඹ වරාය ඇතුළු ලෝකයේ ම වරායවල් 24කට පමණක් ඇතුළු විය හැකි මෙම නෞකාව කොළඹ වරායට ඇතුළු වීම ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ නාවික ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සංධිස්ථානයක් බවය.

EVER ACE නෞකාව, කොළඹ වරාය වෙත පිවිසෙන මංගල ගමන ද මෙය බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

ලොව විශාලතම බහලුම් නෞකාව වන EVER ACE නෞකාවේ දිගට මීටර් 400ක් වන අතර එහි පළල මීටර් 61.5කි.

එය බහාලුම් 23,992ක ධාරිතාවකින් සමන්විතය.

Related posts

Leave a Comment