කටුනායක ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා රෝගීන් 100 ක්

ගම්පහ  දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න මහතා පවසන්නේ, කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කලාපය සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨසයෙන් කොරෝනා රෝගීන් 100 දෙනකු වාර්තා වී ඇති බවයි . ඒ අනුව කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවකින්කොරෝනා වියිරසය ආසාදිත රෝගීන් හැට තුන් 63 දෙනකු  සොයා ගෙන තිබේ . මේ දක්වා කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කලාපය තුළ පිහිටි කර්මාන්තශාලා 51 ක සේවය කරන 1,142 දෙනකු  කොරෝනා වයිරසයට ගොදුරු වී තිබේ. එසේම කටුනායක -සිදුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශය තුළ  තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 37 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න මහතා පැවසීය  .ඒ අනුව මෙම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශය තුළින් මේ  දක්වා කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රෝගීන් 1,110 දෙනෙකු   සොයාගෙන තිබේ .

Related posts

Leave a Comment