නිරුපමා නඩේෂන් විදේශ ගිණුම් ප්‍රේමදාස චන්ද්‍රිකා කාලයේ ඒවා බව හෙළිවෙයි!

පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා මගින් හෙළිකරන ලද විදේශ වත්කම් සම්බන්ධව මේ වනවිට විශාල මාධ්‍ය අවධානයක් ලැබී තිබෙන අතර මෙරට නාමයද අදාළ ලේඛනවලට එක් කල තීරු කුමාර් නඩේෂන් සහ නිරුපමා රාජපක්ෂ පිළිබඳවද විශාල වශයෙන් ප්‍රචාර ලැබෙමින් පවතිනවා.

විපක්ෂ කණ්ඩායම් දිගින් දිගටම විවේචන එල්ල කරමින් රාජපක්ෂ ආණ්ඩු සමයේ අයතා ලෙස උපයාගත් මුදල් මෙසේ සඟවා ඇති බවට ප්‍රකාශ කරමින් පවතින අතර එය අසත්‍ය බව ඔප්පු කරමින් නිරුපමා රාජපක්ෂ සහ තීරු නඩේෂන් යන අය අදාළ වත්කම් රැස්කළ කාලය සම්බන්ධව අදාළ පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවල සටහන්ව ඇති කාල වකවානු සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට කරුණු අනාවරණය වී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධ පළවූ ප්‍රචාරයක දැක්වෙන පරිදි 1991 සිට 1994 කාලයේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රණසිංහ රජය සමයේ අදාළ වත්කම් උපයාගෙන ඇති බව කියවෙනවා.

අදාළ කරුණු සහිත පලකිරීම පහතින්…

මේ අතර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වැස්සේ තෙමෙමින් සමාජ ජාල මාධ්‍ය තුල රැල්ලක් මැවීමට හේතුව ප්‍රේමදාස සමයේ සිදුවූ අදාළ සිදුවීමට ඇති අවධානය වෙනතකට හැරවීම සඳහා බවයි සමාජ මාධ්‍ය බොහොමයක පලවී තිබුනේ. එසේ පළවූ සමාජ ජාල ප්‍රචාර කිහිපයක් පහතින්…

Related posts

Leave a Comment