රූමස්සල ගැමියෝ පාර හදන්නැයි ඉල්ලා පාරට බසති

රූමස්සල සුරැකිමේ එකමුතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද උද්ඝෝෂණයක් උණවටුන බොනවිස්ටා හන්දියේදි පැවැත්වින. ඒ උණවටුන  යද්දෙහිමුල්ලේ සිට රුමස්සල හරහා ජපන් සාම චෛත්‍ය දක්වා ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කරදෙන ලෙස ඉල්ලීම් මුල් කරගෙනය.

මෙම මාර්ගය දෙපැත්තෙන් සංවර්ධනය කර ඇති අතර සංවර්ධනය කිරිමට ඇත්තේ මීටර් දෙසියක කොටසක් පමණක් බව ඔවුන් කියා සිටියේය.

උපුටා ගැනීම – ලංකාදීප පුවත්පතිනි

Related posts

Leave a Comment