කේෂ්ත්‍ර රැසකට හිමිවූ බදු සහන

ක්ෂේත්‍ර රැසකට අදාළව බදු සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ඒ අනුව බදු හිමිවන බදු සහන පහතින් දැක්වේ,

සම්පුර්ණයෙන් අහෝසි වන බදු වර්ග :

*කෘෂි වගාවන් සඳහා පැවති 14% ක බද්ද,

  • තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ 14% බද්ද,
  • මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනය සඳහා 14% ක බද්ද.

අඩු කෙරෙන බදු වර්ග :

  • මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ දේශීයව අලෙවි කිරීම 28%ක බද්ද 14%කට අඩු කෙරේ
  • ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ 28%ක බද්ද 14%කට අඩු කෙරේ කෘෂි සැපයුම් 28%ක බද්ද 14% ක් දක්වා අඩු කෙරේ
  • නිෂ්පාදන සඳහා වන බද්ද 28% සිට 18% දක්වා අඩු කෙරේ
  • වෙළඳ, බැංකු, මූල්‍ය රක්ෂණ බදු 28% සිට 24% දක්වා අඩු කෙරේ

වෙනස් නොවන බදු වර්ග :

  • මත්පැන්, දුම්වැටි, ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු සඳහා වන 40% බද්දේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවේ

මීට අමතරව පෞද්ගලික ආදයම් බදු අනුපාතයන් ද වෙනස් වී ඇති බව කැබිනට් තීරණ දැනුම් දෙමින් අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

Related posts

Leave a Comment