කාබනික පොහොරෙන් ගොවිතැන් කරන්න ගොවීන්ගෙන් කොන්දේසි 4 ක්!

මෙවර මහ කන්නයේ වී ගොවිතැන කාබනික පොහොර යොදාගෙන සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩලය හා රජය අතර එකඟතාවයට පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ, එම නියෝජීතයින් හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා අතර පැවති සාකච්ඡාවකදීයි. එහිදී ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත්තේ මහ කන්නයේ වී ගොවිතැන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා කොන්දෙසි 04ක් රජය විසින් ඉටුකර දිය යුතු බවයි.

ගොවි සංවිධාන බලමණ්ඩලය ඉදිරිපත්කර තිබූ කොන්දේසි වන්නේ කාබනික පොහොර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා නියමිත කාලයට ලබාදීම, පොහොරවල වගකීම රජය භාර ගැනීම, වී අස්වැන්න අඩුවීමක් හෝ වෙනත් හානියක් සිදුවුව හොත් එහි වගකීම රජය භාරගෙන සිදුවන හානි සඳහා වන්දි ගෙවීම යන්නයි.

මීට අමතරව දැනට වෙළඳපොලේ ඇති කෘමිනාශක, වල්නාශක අධික මිලට විකිණීම පාලනය කර සහතික මිලකට ඒවා මිලදී ගැනීමට ගොවියාට අවස්ථාව ලබාදිය යුතු බවට වන කොන්දේසියක් මෙහිදී ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

මෙම කරුණු සම්පූර්ණ වන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගොවි සංවිධාන බලමණ්ඩලය දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ගොවි සංවිධාන දැනුවත් කර මහ කන්නයේ කාබනික වී ගොවිතැන සාර්ථක කරගැනීමට සහාය දෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩලය පවසා ඇත්තේ. අදාළ කොන්දේසි ඉටු කිරීමට ජනාධිපතිවරයා කැමැත්ත පළ කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පැවසුවා.

Related posts

Leave a Comment