තවත් Pfizer එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 24ක් මෙරටට!

මෙම මාසයේදී Pfizer එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 3ක් ද ලබන මාසයේදී තවත් Pfizer එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 21ක් ද මෙරටට ලැබීමට නියමිත බව ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ, නොවැම්බර් පළමු වන සතියේදී සිට කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ තුන් වන මාත්‍රව වන බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා දීම ආරම්භ කරන බව ය.

ඒ අනුව, ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය සේවකයින්, ආරක්ෂක අංශවල සාමාජිකයින් සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලෙන පුදගලයින්ට එම බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා දෙන බව චන්න ජයසුමනා මහතා මෙහිදී සඳහන් කළේ ය.

මීට අමතරව වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින්ටත් බූස්ටර් මාත්‍රාව ලෙස Pfizer කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබා දෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.

Related posts

Leave a Comment