නිවෙසේ සිට වැඩ කරන්න තව දුරටත් ඉඩ දෙමු!

කොවිඩ් පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා නිවෙසේ සිට රැකියාවල නිරත වීමේ සංකල්පය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපතිනී විශේෂඥ වෛද්‍ය පත්මා ගුණරත්න මහත්මිය පැවසුවාය.

මේ අතර මේ සතියේ කොවිඩ් රෝගී සංඛ්‍යාවේ සහ මරණ සංඛ්‍යාවේ පොඩි වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බවද ඇය කීවාය.

පවතින තත්වය යටතේ තවදුරටත් රට වැසීමක් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බව පැවසූ විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය සියලු දෙනා එකතුවී හැසිරීම් පාලනය කරගත යුතු බවද කීවාය.

රෝගය ඉවරවුණා යැයි කිසිසේත්ම කිව නොහැකි බව ගුණරත්න මහත්මිය වැඩිදුරටත් කීවාය

Related posts

Leave a Comment