සතොසෙන් පැවැති මිලටම සීනි දිගටම!

රජය සීනි පාලන මිල ඉවත් කළ ද සතොස පැවැති මිලටම සීනි තව දුරටත් අළෙවි කරන බව තොස සභාපති රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතා  පැවසීය

සීනි පැවැති මිලට තව දුරටත් අළෙවි කරන ලෙස වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා උපදෙස් දී ඇති බව කී රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතා සුදු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 122 කට සහ දුඹුරු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 125 කට අළෙවි කරන බව ද සඳහන් කළේය.

වරායෙන් ලබාගත් සුදු සීනි මෙටි්‍රක්ටොන් දහසකට වැඩි තොගයක් ඉදිරි දින කීපයේදී සතොස වෙළෙඳසල්වලට ලබාදීමට නියමිත බවත් ආනන්ද පීරිස් මහතා වැඩි දුරටත් කීය.

Related posts

Leave a Comment