පොහොර ආනයනය ගැන තවත් ගැසට්ටුවක්!

රසායනික පොහොර ආනයන තහනම ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව කාබනික, කාබනික නොවන සහ පොස්පරස් පොහොර ආනයනය කිරීමට අවසර දී ඇති අතර ග්ලයිෆොසෙට් භාවිතය තහනම් කර ඇත.

රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීමට නොවැ. 24 වන දා සිට අවසර ලබා දෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා එදින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී පැවසී ය. 

ඒ අනුව, හරිත කෘෂිකර්මයක් සඳහා පසුගිය අප්‍රේල් මස 26 වන දා නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රය ඉවත් කරන බව ත් ”ආණ්ඩුව මුරණ්ඩු ආණ්ඩුවක් නොවන බැවින්” ජනතාවගේ ඉල්ලීම් අනුව අදාළ ගැසට් පත්‍රය ඉවත් කරන බව ත් අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

Related posts

Leave a Comment