සුළු අපනයන භෝග වලින් රටේ ඩොලර් හිගයට විසදුම්!

සුළු අපනයන භෝගවලින් රටට ඩොලර් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගේන්න හැකියාව ලැබී ඇති බවත් ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුරුදු ඇතුලු සුළු අපනයන භෝගවලින් රටේ පවතින ඩොලර් හිගයට විසදුමක් ලබාදීමට බවත් සුළු අපනයන භෝග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජනක වක්කුඹුර මහතා අද (11) ගාල්ලේ පැවති ජන හමුවකදී කීවේය.

එහිදී තව දුරටත් කතා කළ වක්කුඹුර මහතා ඒ පිලිබදව මෙසේ ද කීවේය.

2009 සුළු අපනයන භෝගවලින් අපේ රටට ලැබිලා තියෙන්නේ රුපියල් මිලියන හැටතුන්දාහයි.හැබැයි මේ තිස් එක් වැනිදා වෙනකොට රුපියල් මිලියන ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ රටට ගේනවා.

මේ වනවිට තේ ගොවීන්ටත් අවශ්‍ය රසායනික පොහෝර ගේන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා.ඒ වගේම කුරුදු වගාවටත් අවශ්‍ය හැම  පොහෝර වර්ගයක්ම  ලබාදීමට ජනපතිතුමා උපදෙස් ලබලා දීලා තියෙනවා.

ජෛව පොහෝර හදන්න පැල්වත්තේ හා සෙවනගල අලුත් කර්මාන්ත ශාලා දෙකක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ පොහෝර වර්ගය කුරුදු වගාවටත් ගම්මිරිස් වගාවටත් අපි ඒ පොහෝර ලබන අවුරුද්දේ පළමු කාර්තුවේ ලබලා දෙන්න කටයුතු කරනවා.

Related posts

Leave a Comment