“සිමෙන්ති මිල අඩු කරමින් හිඟය පිරවීමට සමාගමක් පෙරට එයි”

වත්මනෙහි රටේ පවතින සිමෙන්ති හිඟය වහා පිරවීමට ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමාගම විසින් කඩිනම් පියවරක් ලෙස ආනයනය කරන ලද සිමෙන්ති කොට්ට තොගයක් අඩුම මිලට පාරිභෝගිකයින් වෙත ලබා දීම සඳහා වෙළඳපොලට නිකුත් කර ඇත.

සිමෙන්ති ආනයනකරුවන් විසින් සිමෙන්ති කොට්ට ආනයනය නවතා දැමීමත් සමඟ වෙළඳපොලේ ඇති වූ දැඩි සිමෙන්ති හිඟය පිරවීම සඳහා සිමෙන්ති කොට්ට තොගයක් වහාම ගෙන්වීමට ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමාගම විසින් පියවර ගන්නා ලදී.

ඒ අනුව, සිමෙන්ති හිඟය හේතුවෙන් නොයෙක් අපහසුතාවයන්ට මුහුණදීමට සිදුවූ පාරිභෝගියන්ට ඉක්මන් සහනදායී විසඳුමක් ලබාදෙමින් ආනයනික සිමෙන්ති කොට්ටයක් වෙළඳපොලේ අඩුම මිලට දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම පාරිභෝගිකයන් වෙත 1,275/- ක උපරිම සිල්ලර මිලකට ලබාදීමට සමාගම කටයුතු සලස්වා ඇත.

පසුගිය මස ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් වෙළඳපොලේ පවතින හිඟය සපුරාලීම සඳහා ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමූහය විසින් පියවර කිහිපයක් ගන්නා බව නිවේදනය කළේය.

Related posts

Leave a Comment