”ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන සමුළුවේදී කංසා අනුමත කළා”

කංසා අන්තරාදායක මත්ද්‍රව්‍යයක් නොවන බව ඉකුත් වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ පැවති ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන සමුළුවේදී තීරණය කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී ඩයනා ගමගේ ‘මව්බිම’ට පැවසුවා ය. 

කංසා සඳහා පනවා තිබූ තහනම ඒ අනුව ඉවත්කර ඇති බැවින්, කංසා අපනයනයට ශ්‍රී ලංකාවේ තිබූ බාධක ඉවත්ව ගොස් ඇති බව සඳහන් කළ මන්ත්‍රීවරිය ඉදිරි වසර පහ තුළ කංසාවල විදේශ විනිමය වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 140ක් වනු ඇතැයි යුරෝපා සංවර්ධන අරමුදල ඇස්තමේන්තු කර ඇති බව සඳහන් කළා ය. 

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කිරීමෙන් පසු, කංසා වගාව නීතිගත කර අපනයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සැලසීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරමින් පවතින බව ද ඇය පැවැසුවා ය. 

Related posts

Leave a Comment