කොහුවල ඇති වූ ගින්න සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කෙරේ

142 වන බලසේනාවේ භට පිරිස් මෙන්ම ගිනි නිවන හමුදාවේ ද සහයෝගය මත ඊයේ (16)  සන්ධ්‍යා කාලයේ කොහුවල පිහිටි වාහන අලුත් වැඩියා කරන ස්ථානයක ඇතිවු හදිසි ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩපවත්වා ඇත.

 උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි

Related posts

Leave a Comment