මේ වසරේ සංචාරක පැමීණීම් 150,000 ඉක්මවයි!

2021 ජනවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා සංචාරකයින් 152,109 මෙරටට පැමිණ ඇතැයි ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියයි.

දෙසැම්බර් මාසයේ ගෙවී ගිය දින 20 ක කාලයක පමණක් මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 47,120 කි.

ඒකාබද්ධ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් මගින් ලබන වසර තුළ සංචාරකයන්ගේ පැමිණිම ඉහළ නැංවිය හැකි බව ද ඇමතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ අතර ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවර්ධනය සදහා සංචාරක ගුවන් සේවා සහ ශ්‍රී ලංකන් යන ආයතන එ්කාබද්ධ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ඇරඹේ. සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ උපදෙස් අනුව එය ක්‍රියාත්මකයි.

ඊට අදාළ මුලික සාකච්ඡාව ඊයේ (21) සංචාරක අමාත්‍ය කාර්යාලයේ දී ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණි. සංචාරක අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම ආයතනවල ප්‍රධානී හු ඊට සහභාගී වුහ.

Related posts

Leave a Comment