ශ්‍රී ලන්කන් එකටයි විදුලිබලේටයි ගම්මන්පිල අනතුරු අඟවයි!

මින් ඉදිරියට “ශ්‍රී  ලන්කන් එයාලයින්ස්” ආයතනයට, “ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට” ණය පදනම යටතේ ඉන්ධන සැපයීම වහාම අත්හිටුවන බවත් එම ආයතන දෙක ඉන්ධන මිලදී ගැනීමේදී ඩොලර්වලින් ඒ සඳහා ගාස්තු ගෙවිය යුතු බවත් ඛනිජ තෙල් අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා ප්‍රකාශ කරයි. 

ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය මේ වන විට ලබාගෙන ඇති ඉන්ධන සඳහා රුපියල් මිලියන 65ක්ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ලබාගෙන ඇති ඉන්ධන සඳහා රුපියල් බිලියන 96ක්ද වශයෙන් එම ආයතන දෙකෙන් රුපියල් බිලියන 161ක ණය මුදලක් අයවීමට ඇති බැවින් තවදුරටත් සංස්ථාවට ඉන්ධන සැපයීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බවත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී  ලන්කන් එයාලයින්ස් ආයතනයට ඩොලර්වලින් මුදල් ගෙවීමේ දුෂ්කරතාවක් ඇති බැව් තමන් නොදකින බවත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

Related posts

Leave a Comment