ස්ථීර පුරවැසිභාවය ගැන කැනඩා රජයෙන් විශේෂ තීරණයක්!

ලබන වසරේ දී වැඩි පිරිසකට තම රට තුළ “ස්ථීර පුරවැසිභාවය” ලබාදෙන බව කැනඩා බලධාරීන් පවසයි.

2021 වසරේදී විදේශිකයින් 401,000 දෙනෙකුට එරටේ “ස්ථීර පුරවැසිභාවය” හිමිවී තිබේ.

ආගමන අමාත්‍ය ෂෝන් ෆ්රේසර් පැවසුවේ ඉන් බහුතරය මේ වනවිටත් එරට තාවකාලික පදනම මත ජීවත්වෙමින් සිටි පිරිස බවය.

කැනඩාව මේ වනවිට තම ජනගහනය වැඩිකර ගැනීමටත් ආර්ථික කටයුතු ශක්තිමත් කර ගැනීමත් සඳහා පුහුණු ශ්‍රමිකයින් තම රටට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරයි.

රට තුළ වැඩිහිටි ජනගහනය ඉහළ යෑම නිසා කැනඩාව, ශ්‍රමිකයින්ගේ ඌනතාවයක් සහිත රටක් ලෙස සඳහන් වෙයි.

මේ වසරේ ස්ථීර පුරවැසිභාවය ලැබූ පිරිස, ශත වර්ෂයකදී එවැන්නක් සිදුවූ පළමු වතාව බව විදෙස් මාධ්‍ය පැවසීය.

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් 2020 වසරේදී එරට ස්ථීර පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කළේ පුද්ගලයින් 185,000කට පමණි.

එය 2019ට සාපේක්ෂව 45%ක අඩුවීමකි.

මේ වනවිට එරට ජනගහනය මිලියන 38ක් පමණ වන අතර එය 1%කින් වාර්ෂිකව වැඩිකර ගැනීම රජයේ ඉලක්කයයි.

රජය පැවසුවේ ලබන වසරේදී තවත් විදේශිකයින් 411,000කට ස්ථීර පුරවැසිභාවය ලබාදීම අරමුණ බවය.

Related posts

Leave a Comment