“තෙල් හිඟයක් ඇති නොවෙයි” සිංගප්පුරුවෙන් බොරතෙල් වලට ණය සහනයක්!

ශ්‍රී ලංකාවට ණය පදනම මත බොරතෙල් ලබාදීමට සිංගප්පූරුව එකඟතාව පළ කර ඇත ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව දින 180 ක කාලයක් තුළ ණය පියවීම් එකඟතාව මත සිංගප්පූරුවෙන් බොරතෙල් ලබා ගැනීමට නියමිත බව කී සුමිත් විජේසිංහ මහතා එම බොරතෙල් අදියර හයකින් ලබා ගැනීමට නියමිත බව ද සඳහන් කළේය.

සිංගප්පූරුවේ ණය පදනම මත ලබා ගැනීමට නියමිත බොරතෙල් ලබන ජනවාරි මැද භාගය වන විට ලැබෙනු ඇති බවත් ඒ අනුව සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ කටයුතු තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමේ අවස්ථාව හිමිවන බවත් සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් කීය.

Related posts

Leave a Comment