නව සමාගම හදන්නේ තෙල් සංස්ථාව යටතේමයි!

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය සංවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් “ටි්‍රන්කෝ පෙට්‍රෝලියම් ටර්මිනල් ලිමිටඩ්’ නමින් නව සමාගමක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල සඳහන් කරයි.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ පාලිත සමාගමක් ලෙස තෙල් ටැංකි කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙම නව සමාගම පිහිටුවන බවද අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

මේ සමාගම පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සමාගම සංස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු ලබා ගන්නා ලෙසට ජනාධිපතිවරයා තමාට උපදෙස් දුන් බව සඳහන් කරමින් ඇමැතිවරයා විසින් ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාට ලිපියක්ද යොමුකොට තිබේ.

Related posts

Leave a Comment