ශානි අබේසේකර මහතා යළි රිමාන්ඩ්

රහස් පොලීසියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශාන් අබේසේකර ඇතුළු 3 දෙනා අසත්‍ය සාක්ෂි නිර්මාණය කළ සිද්ධියට අදාලව මාර්තු 31 දක්වා යළි රිමාන්ඩ් කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment